Preguntas máis frecuentes sobre...

Cando se pecha un proxecto?

Para efectos de Enkenda, o proxecto péchase cando se acepta un orzamento.

Tanto os usuarios como os profesionais terán sempre acceso aos seus proxectos antigos, pero non poderán realizar modificacións sobre eles.