Preguntas máis frecuentes sobre...

Cantos proxectos podo crear?

Podes crear os proxectos que queiras, e gardalos aí durante o tempo que desexes.

De feito, recomendámosche que crees proxectos distintos para cada traballo que pensas facer. Por exemplo, se queres cambiar o cerre da túa propiedade e ademais plantar unha fila de árbores no xardín, é máis práctico que crees dous proxectos para obter unha mellor oferta de profesionais especializados.