Preguntas máis frecuentes sobre...

Como gaña cartos Enkenda?

Enkenda ten dúas vías de financiamento:

  • Unha pequena porcentaxe do orzamento executado, que paga o profesional.
  • Os servizos Enkenda Plus, tanto os dirixidos aos profesionais como aos usuarios.