Preguntas máis frecuentes sobre...

É posible que me subcontraten o traballo?

Para asegurar a calidade do traballo, esiximos que non se produzan subcontratacións entre empresas. Só poderían producirse subcontratacións entre empresas que pertencen a Enkenda. Se iso se producise, a decisión deberíaselle comunicar canto antes tanto a ti, como cliente, como a Enkenda.