Preguntas máis frecuentes sobre...

Podo corrixir un proxecto despois de pedir o orzamento?

Si. Podes corrixir e modificar un proxecto mentres o prazo para recibir orzamentos estea aberto. Despois xa non. Cada vez que modifiques un proxecto as empresas recibirán un aviso cos cambios.

Pero se recibes un orzamento e despois modificas as condicións do traballo, o orzamento que che enviou o profesional segue sendo válido coas condicións anteriores. É posible que o profesional refaga o seu orzamento dentro de prazo, pero se non o fai, por falta de tempo ou pola razón que sexa, non poderás comprometelo ás novas esixencias. Por ese motivo, poden producirse alteracións no orzamento inicial, que lle deberán ser comunicadas a info@enkenda.com.