Aviso legal

A web Enkenda é propiedade de Pablo Oubiña López con enderezo en Rúa da República Checa, 40, no Polígono da Costa Vella, 15707 Santiago de Compostela, e CIF 35463194T. O correo electrónico de Enkenda é info@enkenda.com.

Enkenda recolle os datos persoais dos usuarios e usuarias rexistradas na web. Estes datos non se lle cederán nunca a terceiros, e só se empregarán dentro dos fins comerciais de Enkenda e para proporcionar beneficios aos propios usuarios e usuarias rexistradas.

Os usuarios e usuarias teñen dereito a modificar ou suprimir os seus datos de carácter persoal. Para facelo poderán optar ou polo procedemento directo a través da web, ou ben por medio do envío dun correo electrónico debidamente identificado a info@enkenda.com. Para máis información, podes consultar a lei española de Protección de datos.

Se o que estás buscando é información sobre os propietarios dos contidos desta web, hai unha seccionciña específica para falar de licenzas.