Construcción vivenda unifamiliar

Creado por Suso
Proxecto en Coruña (A)

Vivenda unifamiliar aillada, composta de soto de 100m2 e planta baixa de 155 m2. Cuberta plana, fachadas con zócalo de mampostería de granito de 12 cms e resto termoarcilla de 14 cms revestida con mortero hidrófugo e terminada en pintura, folla interior de fachada en tabicón. Tabiques interiores en pladur, pavimentos de tarima flotante e gres, falso teito de pladur. A estrutura son losas macizas e pilares metálicos de tubo estructuras 120x120. A nosa intención é ir contratando por capítulos. O primeiro será o movemento de terras, logo a estructura de formigón (losas macizas) e as fachadas.

Comentarios e dúbidas

por Mármoles e Granitos Esteiro, S.L.U. Sábado, 03 Decembro de 2011 ás 10:23

Bos dias, nós temos 2 formas facer manposta a ser de tan pouco grosor pode se iladas estreitas de pedras de 12 apiconadas , quedaría cousa bastante máis regular , ou de pedra aberta de canteira , pero para modelo de casa da miña humilde opinion quedaria mellor pedra apiconada que é máis regular. No tema do mármol tesme que especificar a calidad hai tres A, B, C.

O prazo para enviar orzamentos rematou Martes, 31 Xaneiro de 2012

  • Data de inicio: Mércores, 01 Febreiro de 2012
  • Data de final: Venres, 31 Agosto de 2012